Nieuws

 • Leerzame vastgoedadviesgame in de Bijlmerbajes
 • Geplaatst op: 15 oktober 2019
 • Donderdag 10 oktober kwamen ruim 30 NVM-nieuwbouwspecialisten bij elkaar in de voormalige Bijlmer Bajes om deel te nemen aan een vastgoedadviesgame die de NVM in samenwerking met projectontwikkelaar AM had voorbereid. Het hele gebied rondom de Bijlmerbajes wordt herontwikkeld door AM, er komt een compleet nieuwe wijk van Amsterdam genaamd het Bajeskwartier.


 • De dronemakelaar
 • Geplaatst op: 16 oktober 2019
 • Een kudde koeien trekt een sprintje door een zomerse weide. Terwijl de camera uitzoomt, doemt achter het weiland een idyllische woonboerderij op. Je zou er zo willen wonen en werken. Dat is precies het beoogde effect van de luchtvideo's van André Olden.


 • Onno Hoes bij BNR
 • Geplaatst op: 15 oktober 2019
 • Maandag 14 oktober was NVM-voorzitter Onno Hoes te gast bij het BNR radioprogramma ‘Zakendoen’, ditmaal met presentator Paul Laseur.


 • Tegengestelde tendensen op commerciële vastgoedmarkten
 • Geplaatst op: 15 oktober 2019
 • Hoewel in het algemeen de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsruimten en winkels) in de eerste helft van 2019 een positief beeld opleverde, waren er op regionaal niveau duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar wat betreft de vraag én wat betreft het aanbod. Dat valt op te maken uit een cijfermatige analyse van de ontwikkelingen in 40 economische regio’s, waarvan de resultaten zijn neergelegd in de net verschenen NVM-publicatie Commercieel vastgoed in COROP-gebieden 2019, een uitgave van NVM Business.


 • NVM: Verduurzaming van de woningmarkt valt stil
 • Geplaatst op: 09 oktober 2019
 • Er zijn in het derde kwartaal van 2019 weer minder woningen te koop gezet dan in het vorige kwartaal. “De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen” aldus Gaby Balkema namens NVM-vakgroep Wonen. “Als de nieuwbouw stil ligt, stokt ook de doorstroming op de markt” stelt NVM-voorzitter Onno Hoes. “En juist die doorstroming zorgt voor de verduurzaming van onze gebouwde omgeving.”


 • Regeling verstrekking subsidie saneren varkenshouderijlocaties
 • Geplaatst op: 14 oktober 2019
 • Minister Schouten (LNV) heeft de Regeling tot vaststelling van een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het saneren van varkenshouderijlocaties in verband met geurhinder (Subsidieregeling sanering varkenshouderijen) in de Staatscourant geplaatst.